Flått og sykdom hos hest

Det er ikke bare mennesker og hunder som kan bli plaget av flått. Selv om hester er store dyr, kan de også bli syke av flåttbitt. Det er alltid viktig å fjerne flått så raskt som mulig, og derfor gjelder det å sjekke hesten jevnlig, helst daglig i flåttsesongen.

Sykdommer fra flått

Flått kan bære med seg bakterier fra ett dyr til et annet. Hester som bites av flått kan bli smittet av anaplasmose. Risikoen for smitte øker jo lenger flåtten blir værende på hesten. Eventuell sykdom som kommer fra bakterien viser seg ikke før etter en eller to uker. Da kan hesten få dårlig matlyst, hovne bein og feber. Den kan også miste lysten til å bevege seg eller få balanseproblemer.

Diagnose og behandling

Bakterien kan påvises ved en blodprøve. Det er bedre å ta blodprøve en gang for mye enn en gang for lite, dersom man mistenker at hesten kan være smittet. Hvis sykdommen påvises, kan hesten behandles med antibiotika. Hesten kan få tilbakefall etter endt behandling. Hester kan også få borreliose, som er en annen flåttbåret sykdom. Denne sykdommen er først og fremst et problem for mennesker, og det er hittil ikke påvist borreliose på hester i Norden.

Mer om flått

Flåtten er ikke aktiv før temperaturen er 4-5 varmegrader. Vanligvis er flåttsesongen mellom april og november, men dette kan variere etter hvor man bor. Ikke alle flått bærer sykdommer. Hvor stor smitterisikoen er, kan også variere etter hvor i landet man bor. Men det er alltid viktig å fjerne flått raskt, for å redusere smitterisikoen. Flått blir mer og mer vanlig, etter hvert som klimaet blir varmere. Hester på beite er mest utsatt for flåttbitt. Det finnes 11 ulike flåttarter i Norge. Skogflåtten er mest tallrik, og flått er vanligst langs kysten fra Østfold til Helgeland. Men flåtten har spredd seg i de senere årene. Flåtten trives i krattskog og gress. Som regel merker verken folk eller dyr at de blir bitt, ettersom flåtten skiller ut et lokalbedøvende middel. Hvis flåtten ikke blir fjernet, kan den bli sittende i mer enn en uke. På hester finnes flåtten som regel på bringen, eller mellom beina.

Forebyggende middel

Hesten kan også beskyttes mot flåttbitt. Det finnes flåttmidler som kan påføres huden. Coopersect er et slikt middel. Effektene av dette midlet varer i 4-5 uker. Man kan også la hesten beite der det er lite busker og kratt. Risikoen for å bli bitt av flått er mindre på dyrka mark enn i skogen.

Fjern flåtten

Hvis man vet at det er mye flått i området, må man sjekke både seg selv og hesten daglig. Dette er ekstra viktig etter rideturer i skogen. Er man rask til å sjekke, kan man oppdage flåtten før den biter seg fast, og selv om den har rukket å bite seg fast, kan den fjernes før den utgjør en risiko. Det tar faktisk noen timer før bakterieoverføring mellom flåtten og det angrepne dyret starter.
Flåtten kan fjernes med spesialpinsett eller med fingrene. Det er ikke nødvendig å vri flåtten, men man må være forsiktig så flåtten ikke blir knust før den har sluppet taket. Hvis den knuses, kan det komme smitte inn i det åpne bittsåret. Dersom en del av munnen til flåtten blir sittende, vil den vanligvis løsne av seg selv. Det kan oppstå en klump i huden der flåtten har bitt. Selv om flåtten blir fjernet raskt, er det viktig å være oppmerksom på eventuelle sykdomssymptomer de neste ukene. Kontakt dyrlege dersom hesten får symptomer. Rask behandling kan gjøre at hesten unngår de mest alvorlige symptomene.