Import og eksport av hest

Norge har strenge regler for import av levende dyr. Dette gjelder også for hester. Andre land kan ha ulike regler, så dersom hesten skal konkurrere i utlandet, gjelder det å sette seg inn i reglene for det aktuelle landet. Internasjonalt kjøp og salg av hester, samt konkurranser i mange land gjør at hester blir fraktet over landegrenser langt oftere enn før. Denne artikkelen inneholder nyttig informasjon om import og eksport av hester.

Dokumenter og hestepass

Hvis en hest skal importeres, skal den ha et eget hestepass, eller andre dokumenter dersom den kommer fra et land som ikke benytter hestepass. Land innen EU og EØS har hestepass, mens land utenfor dette området kan benytte andre identifikasjonsregler. I tillegg skal hesten ha en helseattest som er skrevet av en godkjent veterinær i avsenderlandet. Reglene for import av hester fra EU/EØS og fra land utenfor dette området er ulike. Dette må hesteeier/hestekjøper selv sette seg inn i. Innen EU og EØS er reglene felles. Dersom hesten skal eksporteres eller importeres fra land utenfor dette området, må man kontakte myndighetene i det gjeldende landet. Dersom hesten skal transporteres gjennom flere land, for eksempel i forbindelse med konkurranser, må man sjekke reglene for alle de aktuelle landene.

Strengt regelverk

Det strenge regelverket angående import og eksport av levende dyr skal beskytte mot spredning av smittsomme sykdommer. Et sykt dyr som kommer inn i et land kan smitte mange andre dyr, derfor er det viktig at syke dyr aldri blir transportert over landegrenser. Hesteeier forventes å kjenne regelverket. Dersom man ikke har satt seg inn i regelverket, kan det bli problemer ved grensepasseringen. Det er viktig å ha alle dokumenter i orden og lett tilgjengelig når man skal krysse grensen. Dokumenter som kan benyttes når hesten skal konkurrere i utlandet kan ikke benyttes dersom hesten bare skal på treningstur i utlandet. Helseattesten skal være gyldig og relevant. En helseattest koster 390 kroner. Denne skal utstedes av veterinær. Dersom hestens helsetilstand endrer seg etter at attesten er utskrevet, skal veterinæren få beskjed om dette, for en eventuell ny vurdering av hestens helse. Det kan tilkomme andre kostnader relatert til toll. Det gjelder også strenge regler angående selve transporten av hesten.

Regler for hestetransport

Ved transport av levende dyr skal dyrets velferd ivaretas på beste måte. Hesten skal beskyttes mot varme og kulde, og den skal ha god ventilasjon. Det skal heller ikke være mulig for hesten å skade seg under transport. Transportmidlet skal merkes med dyretransport eller hestetransport, for å vise at det er snakk om transport av levende dyr. Gulvet skal ikke være glatt, og hesten skal ha strø under seg. Hvis transporten varer mer enn åtte timer, stilles det ekstra strenge krav, blant annet til pauser, foring og vanning. Hesten skal få drikke jevnlig, og man skal ikke transportere høydrektige hopper og nyfødte føll de første fem ukene før/etter følling. Sjekk at lysene og bremsene på hestetilhengeren virker. Sjekk også om bilen er lovlig for transport av tilhenger. Sjekk hengerens vekt mot bilens vognkort, for å finne ut hvor stor vekt bilen kan trekke. Hvis hengeren er for tung for bilen, kan transporten bli farlig, og det kan vanke dyre bøter. Ha alltid med vognkort for hengeren, og husk at føreren har ansvar for at bilen og hengeren er i skikkelig stand.

Gyldig førerkort

Førerkort klasse B er ikke nok til å kjøre med hestehenger. De fleste hestehengere er altfor tunge til at man kan kjøre den med vanlig førerkort. Utvid førerkortet til B+E for å kjøre lovlig med hestehenger. Dersom hesten(e) fraktes i lastebil, skal føreren ha førerkort for lastebil.