Infeksjonssykdommer hos hester

Alle dyr er utsatt for infeksjonssykdommer, også hester. Noen sykdommer smitter lett og sprer seg raskt, mens andre er mer sjeldne. Noen sykdommer kan unngås ved vaksinering, men det er ikke alle sykdommer man kan vaksinere mot. Denne artikkelen forteller mer om noen av disse sykdommene. Smittsomme sykdommer er ikke bare et problem for hestene, de er også meldepliktige. Dersom det kommer smittsom sykdom i stallen, skal veterinær kontaktes. Veterinæren vil vurdere sykdommer, og informere om behandling og meldeplikt. Meldepliktige sykdommer skal meldes til Mattilsynet, som avgjør om stallen skal settes i karantene eller om andre tiltak skal settes inn.

Stivkrampe

Stivkrampe er en svært alvorlig sykdom, både hos mennesker og hester. Sykdommen er nesten alltid dødelig for hester, men det finnes en vaksine som gir god beskyttelse. Stivkrampebakteriene kommer seg inn i kroppen gjennom åpne sår. Hvis hesten får sårskader, er det viktig å sjekke at hesten stivkrampevaksine fortsatt er aktiv. Hester som blir smittet får muskelkramper og vil til slutt legge seg ned. Som regel kan man ikke behandle sykdommen, men hvis man oppdager det før hesten legger seg ned, kan man prøve å behandle den.

Hesteinfluensa

Hesteinfluensa er en virussykdom som er svært smittsom. Det finnes vaksiner, men de er ikke alltid effektive. Men selv om vaksinen ikke beskytter hundre prosent, kan den gi hesten et mildere sykdomsforløp dersom den blir smittet. Smittespredning til andre hester kan også reduseres med vaksiner. Symptomene på sykdommen er høy feber, hoste og utflod fra nesen. Sykdommen kan være langvarig, og hesten kan få andre infeksjoner i tillegg, for eksempel luftveiskatarr eller hjertemuskelbetennelse. Disse sykdommene kan gi varige helseproblemer. Det lønner seg å vaksinere hesten, og kontakte dyrlege ved mistanke om influensa.

Kverke

Kverke er veldig smittsom. Sykdommen skyldes bakterier. Symptomene er høy feber, seig, gulgrønn neseflod, hoste og hovne lymfeknuter i svelget. Etter en stund dukker det opp byller under og mellom grenene på underkjeven. Inkubasjonstiden fra smitte til symptomene oppstår er 2 til 10 dager. Ved mistanke om denne sykdommen, er man forpliktet til å kontakte dyrlege snarest mulig. Stallen blir satt i karantene, og alle syke hester må behandles samtidig. Utstyret hestene har vært i kontakt med må rengjøres og desinfiseres. Kvekebakterien kan være vanskelig å behandle med penicillin, ettersom bakteriene kapsler seg inn i kroppen. Det er ingen vaksine tilgjengelig i Norge, derfor er det viktig å beskytte seg mot smitte og smittespredning. Kverke kan også ha milde symptomer, men kan forårsake komplikasjoner. Bakteriene kan spre seg til lymfeknutene og gi byller i kroppen. Det kan føre til at symptomene kommer tilbake og fører til feber, kolikk, avmagring og dårlig allmenntilstand. I verste fall kan hesten dø. Kverke kan også forårsake betennelse i blodkar.

Botulisme

Botulisme er en forgiftningssykdom som ikke er direkte smittsom. Men sykdommen kommer fra bakterier som lever i jorden og i dødt materiale. Hesten kan få i seg giften gjennom forurenset mat, og dødeligheten er svært høy.

Generelle regler

Dersom hesten har feber, er det som regel et tegn på en infeksjon i kroppen. Hesten trenger ikke å ha en alvorlig sykdom selv om den har feber, men man må være på vakt og følge med situasjonen. Det er viktig å kontrollere hesten feber jevnlig, gjerne en gang i timen. Dersom hesten viser sykdomstegn, skal veterinær kontaktes. Vær spesielt på vakt dersom hesten deltar i konkurranser. Under konkurranser møter hesten mange andre hester, som kan ha smittsomme sykdommer. Vaksiner hesten mot de sykdommene den kan vaksineres mot, og sjekk om vaksinene fortsatt er aktive før konkurransesesongen starter.